Vertrouwen opbouwen bij uw rijstudenten

Invoering:
Parallel parkeren kan voor veel bestuurders een ontmoedigende taak zijn, maar met oefening en geduld kunt u deze essentiële vaardigheid onder de knie krijgen. Parallel parkeren stelt u in staat uw voertuig in krappe ruimtes in drukke straten te plaatsen, waardoor het een techniek van onschatbare waarde is voor rijden in de stad. In deze stapsgewijze handleiding leiden we u door het proces van fileparkeren en geven we u handige tips om uw zelfvertrouwen en vaardigheid te vergroten.

Stap 1: De juiste plek vinden

Zoek een geschikte parkeerplaats die minimaal 1,5 keer de lengte van je auto is. De ruimte moet vrij zijn van obstakels en er moet voldoende ruimte zijn voor en achter de parkeerplaats.
Geef uw intentie om parallel te parkeren aan door uw linker richtingaanwijzer te activeren.
Stap 2: Uw voertuig positioneren

Rijd langzaam naar de parkeerplaats en lijn uw voertuig parallel uit met de auto die direct voor de lege plek geparkeerd staat.
Laat een opening van ongeveer 60 cm tussen uw auto en het geparkeerde voertuig.
Stap 3: Uw omgeving controleren

Kijk over uw schouder om te controleren op tegemoetkomend verkeer of voetgangers.
Observeer uw spiegels om er zeker van te zijn dat er geen voertuigen achter u rijden.
Zorg ervoor dat de weg in beide richtingen vrij is voordat u verder gaat.
Stap 4: Begin met de parkeermanoeuvre

Draai het stuur volledig naar links, waardoor de voorkant van uw auto naar de linkerkant van de parkeerplaats beweegt.
Schakel uw voertuig in de achteruitversnelling.
Stap 5: Langzame en gestage begeleiding

Laat de rem geleidelijk los en begin Opleiding rijinstructeur voorzichtig achteruit te rijden.
Houd uw spiegels en omgeving in de gaten om het bewustzijn te behouden.
Stap 6: Uw hoek aanpassen

Als de achterkant van uw auto de achterkant van het geparkeerde voertuig voor u passeert, stopt u uw auto volledig.
Draai het stuur volledig naar rechts.
Blijf langzaam achteruitrijden totdat uw auto ongeveer 45 graden ten opzichte van de stoeprand staat.
Stap 7: rechttrekken

Zodra uw auto in de gewenste hoek staat, zet u het stuur recht.
Rijd uw auto voorzichtig verder de parkeerplaats in.
Stap 8: definitieve positionering

Wanneer uw voertuig evenwijdig aan de stoeprand is en op een veilige afstand van zowel de voorste als de achterste voertuigen, stop dan.
Controleer of er een redelijke opening is tussen de voor- en achterkant van uw auto en de andere geparkeerde voertuigen.
Stap 9: Uw positie aanpassen